1 2 3

Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok újabb öt évre kinevezett igazgatója

„Meggyőződésem, hogy a Pannon Filharmonikusokból lehet olyan közös tudáskincset formálni, ami a magyar zeneművészet egészének hasznára válik. A kevésbé emelkedett közgazdász szavaival a Pannon Filharmonikusok igazgatója Pécs város egy, az életgörbéjét és potenciálját tekintve jelenleg is még a növekedés fázisában lévő prémium termékének a menedzsere. A város céljaival és lehetőségeivel, a rendelkezésre álló forrásokkal összhangban a feladatom e terméket a legmagasabb szintre emelni annak érdekében, hogy az érett szakaszba érjen, és a legjobban értékesíthető, a legtöbb anyagi és erkölcsi lehetőséget kiaknázó művészeti szervezet legyen. Feladatomnak látom, hogy a város vezetésével együttműködve a zenekart olyan szakmai és működési szintre juttassam, ahol van esély arra, hogy országos és nemzetközi jelentőségével az uniós pályázati bevételét és az állami támogatását megtöbbszörözze.”

A ’PFZ-sztori’ nem csak a miénk, és még csak nem is csak a pécsieké

 

Horváth Zsoltnak, a Pannon Filharmonikusok újabb 5 évre kinevezett igazgatójának fenti gondolatai a 2021-es pályázatában kaptak helyet, egyértelműen kijelölve, pontosabban kitágítva a perspektívát és a célt, amelyért a zenekarral új periódusában küzdeni kíván. Április 20-án a közgyűlést helyettesítő online konzultáción döntött kinevezéséről a városvezetés, azaz jelen helyzetben Péterffy Attila polgármester, adta hírül elsőként közleményében a baranyai megyeszékhely önkormányzata, a zenekar fenntartója.

„Büszkeséggel és megnyugvással tölt el, hogy az ötödik  igazgatói kinevezésemet mind a szakmai bizottság, mind a teljes képviselőtestület, valamint a városvezetés egyhangúlag támogatta. A legnagyobb bizalmat számomra azonban az jelenti, hogy a Pannon Filharmonikusok munkavállalóinak 93%-a a velem történő közös munka folytatására szavazott.” – hangsúlyozta az igazgató a hivatalos hírre reagálva.

Kinevezését a Művészeti Tanács is támogatta, Ágoston Zoltán, a Művészeti Tanács elnöke így fogalmazott:

„A Pannon Filharmonikusok Zenekar a mai magyar komolyzenei élet közvetlen élvonalába tartozó együttes, amely ezt a színvonalat az önmagával szemben támasztott magasabb elvárásokkal, szívós munkával és a menedzsment koncepciózus, innovatív működésével érte el. A zenekar vezetője immár csaknem húsz éve Horváth Zsolt, aki a Bécsi Zeneakadémia elvégzése után a Pécsi Tudományegyetemen a közgazdász diplomát is megszerezte. Nem pusztán zenei szakmai és menedzseri képesítése, hanem a PFZ élén eltöltött két évtizede a bizonyság arra, hogy a zenekar töretlen fejlődése vele biztosítható. Ezért a Művészeti Tanács, mind a zenekar, mind a szélesebb zenei közélet támogató véleményével, valamint az igazgatói pályázat szakmai bizottságának egyöntetű állásfoglalásával egyetértve, Horváth Zsolt újabb ötéves igazgatói kinevezését javasolta” – fogalmazta meg.

 

Bognár Szilvia Pécs kultúráért felelős alpolgármestere nyilatkozatában a zenekar közönségnevelő programját, valamint a szakmai, a gazdasági, az oktatási, illetve az egyházi partnerekkel sokrétűen kialakított partnerkapcsolati hálóját emelte ki.

Egyértelmű, hogy a következő öt évben jelentős kihívások előtt áll az együttes: a járvány hatása, generációváltás az együttesben, a finanszírozás kérdései a legnagyobb feladatok, ugyanakkor Horváth Zsolt olyan kérdéseket is a városvezetés és a Művészeti Tanácsa elé kíván vinni, mint a Kodály Központ szakmai irányítása, vagy a Pécsi Nemzeti Színház és a zenekar együttműködésének felülvizsgálata.

 

Értelemszerűen a felvázolt feladatok, elképzelések ismét sokkal többet jelentenek, mint csupán a Pécs városát érintő művészeti víziókat. Mint marketingközgazdász, kulturális menedzser nem csak Pécs város és a baranyai régió hatásterületében gondolkodik, de évek óta országos és európai perspektívában is. Ehhez tudni kell, hogy Horváth Zsolt 1999-ben a Bécsi Zeneakadémián szerzett kitüntetés diplomát, majd 2002-ben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán marketing-menedzser szakközgazdászként diplomázott. MBA diplomamunkájának készítése során empirikus kutatómunkát végzett a magyarországi szimfonikus zenekarok piaci jelenléte és marketingtevékenysége témakörben, melynek eredményeit felhasználva dolgozta ki a Pécsi Szimfonikus Zenekar, későbbi Pannon Filharmonikusok megújításának koncepcióját és cselekvési tervét. A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnökségi tagja is, 2020-tól Pécs Megyei Jogú Város Művészeti Tanácsának, valamint a Pécsi Tudományegyetem Alapítvány felügyelő bizottságának kinevezett tagja.  A Pannon Filharmonikusok a helyi zenei igények kielégítését, a zenei feladatok ellátását már szinte kezdettől nem csak a helyileg támasztott igények szintjén látja el, hanem a nemzetközi gyakorlat hazai megvalósításával. Irányításával a Pannon Filharmonikusok mára az ország kiemelkedő zenei együttesévé vált, méltó szakmai partnere a nemzet kiemelt kulturális intézményeinek és a világ vezető művészeinek. Kiváló kapcsolatot ápol a külföldön élő, a nemzetközi zenei színtéren bizonyított magyar származású művészekkel. A nemzetközi zenei életben elért eredményeinek köszönhetően lépett fel az együttes az európai nagyvárosokban, többek között, adott ki számos rangos lemezfelvételt, és lépett fel többek között olyan előadókkal, mint Placido Domingo, Maxim Vengerov, Marina Rebeka, Krzysztof Pendereczki, Roby Lakatos, Mischa Maisky, Jonathan Cohen. Vezetésével a zenekar tagjává vált a Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszternek és a Magyar-Horvát Kereskedelmi és Iparkamarának, intenzív és folyamatos kapcsolatot ápol horvátországi és további európai városokkal és művészeti együttesekkel. Igazgatói tevékenysége során különös figyelmet fordított a Déli Kulturális Övezetre, a zenekar rendszeres fellépője Eszék, Zágráb, Szarajevó, Ljubjana, Belgrád és Tuzla városainak, és kapcsolatot ápol Lengyelország művészeivel.

 

A nyilvános igazgatói pályázat anyaga ITT elérhető!

 

 

Az a tény, hogy a Pannon Filharmonikusok idén ünnepli 210 éves, az „otthonát” jelentő Kodály Központ pedig 10 éves évfordulóját, egyrészt tökéletes felütése lehet egy új korszaknak a zenekar és Pécs zeneszerető polgárainak életében. Ugyanakkor, ahogyan azt az igazgató a pályázatában részletesen kifejtette, a visszatekintés és a számvető értékelés mellett arra kötelezi őt magát, és az együttest is, hogy pontos terveket, jövőképet fogalmazzon meg és dolgozzon ki. Ennek konkrét terveit ismerhetjük meg benyújtott anyagában, amelyben próbál választ adni a kulturális szcénát súlyosan érintő  covid-válság hatásaira, tovább tágítja a Pannon Filharmonikusok művészeti munkáját többek között a nemzetközi digitális jelenlét érdekében. Hangsúlyosan fontosnak tartja a kortárs zenei művek bemutatását, mindazon tevékenységeket, amelyek segítik a közönséget hangversenyek művészeti tartalmának befogadásában. Újra kívánja indítani a korábban működő Civil Zeneakadémia® -t online formában, tervei között szerepel a Pécsi Pannon Akadémia® alapítása a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve.

 

NEXT címmel átfogó, nemzetközi kitekintésű, összművészeti és kreatív programot indít a zenekar 210 éves jubileumának kapcsán, a különböző generációk számára indított kreatív program alapja az inspiráció és az együttműködés. A leendő alkotókat szólítja meg a PFZ NEXT Művészeti Műhely, a Talentum Műhely a jövő muzsikusaihoz szól, az Edukációs Műhely a zenebarátok megértését, befogadását kívánja kreatív módon támogatni,  a Hálózati Műhely új módon kíván partnerségi kapcsolatokat építeni, az Élmény Műhely aktív részvételre, jelenlétre buzdít.

 

Nagyon nehéz jelenleg a világban kialakult helyzetben a régi sémák, tapasztalatok és vagy akár a már bevált módszerek alapján is előzetesen bármit is megjósolni, az azonban biztos, hogy Horváth vezetésével a Pannon Filharmonikusok nagyszabású tervet és gondolkodást indít el, amelybe be kívánja vonni a területhez kapcsolódni tudó és akaró helyi és nemzetközi társművészetek és társszakmák képviselőit is.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója

A marketingközgazdász muzsikus ritka ötvözetét jelenti a Magyarországon dolgozó kulturális menedzsereknek. A Zala megyében született közgazdász, trombitaművész a középiskolát Pécsett végezte el, majd tanulmányai befejeztével Pécs városában telepedett le. Kitüntetés diplomát szerzett 1999-ben a Bécsi Zeneakadémián, majd 2002-ben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán marketing-menedzser szakközgazdászként diplomázott. 1996-tól a Pécsi Szimfonikus Zenekar trombitaművésze, a Pécsi Művészeti Szakközépiskola és a Pécsi Tudományegyetem trombitatanára. Tanárként rendkívüli sikereket ért el, diákjai többszörös országos verseny-győztesek. 1997 és 1999 között több művészeti fesztivál szervezője és alapító tagja (Nemzetközi Trombitás Napok, Czifra György Emlékfesztivál). 2003-tól a Pécsi Szimfonikus Zenekar, majd Pannon Filharmonikusok – Pécs igazgatója. Nevéhez fűződik az a szervezeti innováció, mely lehetővé tette a Pannon Filharmonikusok művészeti megújulását. A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnökségi tagja. 2016. júniusától kapott legutóbb 5 éves igazgatói kinevezést, melyet sikeres pályázaton nyert el.

A zenekar igazgatójaként tevékenyen részt vett az Európa Kulturális Főváros (EKF) cím pályázati anyagának előkészítésében. Az EKF projekt keretében megépülő hangversenyterem Programleírásának megalkotója, a tervpályázat zsűrijének tagja, és a megvalósíthatósági tanulmány zeneszakmai partnere volt. Pécs Megyei Jogú Város polgármesterének felkérésére az Pécs2010 EKF projekt keretében felépülő Kodály Központ szakmai felügyeleti feladatait látta el. A Zenei ágazat csoportvezetőjeként segítette a Pécs Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának megírását. Az EKF Művészeti Tanácsának tagja volt, melynek elismeréseként 2010-ben miniszteri elismerő oklevél kitüntetésben részesült. Irányításával történt meg 2010 végén a Pannon Filharmonikusok beköltözése a Kodály Központba, az EU előírásainak megfelelő programstruktúra és a rezidens zenekari feladatkör ellátására történő átállás, majd 2012-ben az állami intézményi szervezeti formáról a nonprofit gazdasági társasággá történő átszervezés.

Nevéhez fűződik az a szervezeti innováció, mely lehetővé tette a Pannon Filharmonikusok művészeti megújulását. Munkájának eredménye a zeneszakmai színvonallal egyenértékű minőségű zenekari menedzsment folyamat bevezetése és hatékony alkalmazása, kulturális innovációk és együttműködések kezdeményezése. Irányításával a Pannon Filharmonikusok mára az ország kiemelkedő zenei együttesévé vált, mely méltó szakmai partnere a nemzet kiemelt kulturális intézményeinek és a világ vezető művészeinek. Kiváló kapcsolatot ápol a külföldön élő, a nemzetközi zenei színtéren bizonyított magyar származású művészekkel, felkérésére vállalt hazánkban vezető karmesteri szerepet a Svájcban élő Peskó Zoltán, a Finnországban élt Bogányi Tibor és a Franciaországban élő Gilbert Varga, a legendás magyar hegedűművész, Varga Tibor fia.

 

 

 

Vissza

Hírlevél
feliratkozás

Kapcsolat

jegypénztár

A Kodály Központ Jegypénztára

7622 Pécs,
Breuer Marcell sétány 4.

Különleges zárvatartási napok IDE kattintva.

Nyitvatartás:

Hétfőtől péntekig: 
10.00–18.00 óráig

A telefonos érdeklődéseket a 72/500-300-as telefonszámon tudjuk fogadni hétfőtől péntekig 10.00 és 18.00 óra között.

cím

A Pannon Filharmonikusok székháza és próbaterme

7622 Pécs,
Breuer Marcell sétány 4.
közönség

Közönség
kapcsolat

Tátrai Blanka
értékesítési menedzser
tatraipontblankakukacpfzponthu

info

Sajtó
kapcsolat

Szabó Csilla
kommunikációs menedzser
press@pfz.hu
Tel.: +36 30 222 7992